Vietnam

Lời khuyên cho Mẹ

Lời khuyên dành cho những người Mẹ mang thai lần đầu! Mẹo và lời khuyên sẽ giúp giải quyết được những lo lắng và khó khăn cho Mẹ trong quá trình mang thai, sinh nở, và quá trình nuôi dưỡng trẻ thời kỳ đầu. Rất nhiều thông tin hữu ích.