Vietnam

Điều khoản sử dụng

Điều khoản sử dụng website MamyPoko

 1. Sao chép và các quyền hạn khác
  Tất cả các nội dung trong website (sau đây được gọi là "nội dung") thuộc quyền ở hữu của tập đoàn Unicharm ( sau đây được gọi là "Công ty"), hoặc được cộng tác bởi một đối tác thứ ba. Do đó, các nội dung không được phép sử dụng, sao chép hoặc phân tán mà không được sự cho phép từ Công ty. Tuy nhiên, các nội dung trong website có thể được sử dụng trong một phạm vi nhỏ, hoặc không có mục đích về lợi nhuận.
 2. Đăng ký thương hiệu
  Tất cả các thông tin về nhãn hiệu, logo và dịch vụ được tìm thấy trên website đều thuộc sở hữu của Công ty, hoặc sử dụng hợp pháp thông qua giấy phép. Những thông tin trên không được sử dụng nếu không được phép.
 3. Bảo mật nội dung
  Công ty nỗ lực trong việc tạo ra hệ thống bảo mật toàn vẹn,có độ chính xác và an toàn (bao gồm cả nguy cơ đến từ virus) của các thông tin trên website, gồm cả các thông tin sẽ được đưa lên trong tương lai, nhưng không đảm bảo được tính hoàn toàn. Công ty không chịu trách nhiệm về các lỗi trong quá trình tìm kiếm thông tin trên website.
 4. Các link liên kết
  Công ty không đảm bảo tính chính xác của các link liên kết với website này.
 5. Miễn trừ về mặt pháp lý
  Công ty không chịu trách nhiệm về những vấn đề, ảnh hưởng hay mất mát khi sử dụng trực tiếp hay gián tiếp những thông tin hay công cụ từ trang website. Công ty không chịu trách nhiệm về những ảnh hưởng đến software hay hardware, những khó khăn hay kết quả từ việc sử dụng website này (bao gồm những ảnh hưởng trực tiếp hay gián tiếp đến hệ thống máy tính), hay những khoản chi phí phát sinh. Nội dung của website hay địa chỉ có thể thay đổi mà không cần báo trước. Hơn nữa, thông tin liên quan đến tất cả sản phẩm (như giá cả, tính năng, ngày ra sản phẩm,...) có thể thay đổi mà không báo trước.
 6. Cung cấp thông tin và Gợi ý
  Các thông tin và gợi ý được đăng trong website này được coi rằng là những thông tin được sử dụng rộng rãi trong Tập đoàn.